Woodpecker
Atlantisztól napjainkig

(Karikatúra képregény)Klaus Matefi döbbenetes kutatásai megihlettek egy képregény rajzolására. Remélem jól fogtok/fogunk szórakozni!


1, Meglepő, de a dolgok nem Izraelben s az ősi Egyiptomban, de nem is az ókori Mezopotámiában kezdődtek. Bármily hihetetlen, de Atlantiszról indult a jelenlegi világot is "mozgató" tudás. Ebben óriási szerepe volt a kicsike Assholnak...

Von servimg.com gehostetes Bild


2, De mit is takar ez a tudás? Hát mi mást mint a kicsiny bolygók s planéták "működését"!

Von servimg.com gehostetes Bild


3, ...persze ne izguljon a Kedves Olvasó, hogy a "tudás" egyszerűen Atlantiszon marad s ezzel vége lesz a történetnek. Dehogy! Mint mindig így most is a pénznek köszönhetően hagyja el a "tudás" Atlantisz szigetét...

Von servimg.com gehostetes Bild


4, Az ősi, azaz ókori Mezopotámiában folytatódik a kaland a "tudással". Ekkortájt a sumérok lakták a "folyóközt" s hatalmas tudásukkal civilizációt teremtettek!

Von servimg.com gehostetes Bild


5, Itt az idő, hogy a "tudás" beálljon a beavatottak szolgálatába!

Von servimg.com gehostetes Bild


6, Az "Istenek" kénytelenek megmutatni igazi erejüket a hitetlen embereknek!

Von servimg.com gehostetes Bild


7, Ezután már egyenes út a siker-csillogás és meggazdagodás felé....

Von servimg.com gehostetes Bild


8, Végre-végre-végre!!!!
Hamarosan elérkezünk az Izraeli Kánaánhoz!!!!
Szüless meg kicsi Ábrahám, hogy mihamarabb elhagyd Sumért s elmenj Israelbe!!!

Von servimg.com gehostetes Bild


9, Ne haragudj Klaus, de az alienes részt egyszerűen nem hagyhattam ki!

Von servimg.com gehostetes Bild


10,

Von servimg.com gehostetes Bild


11,

Von servimg.com gehostetes Bild


12, Vajon mi lesz a zsidó nép sorsa? Rabszolgák maradnak örökre, vagy kiszabadulnak a hatalmas Egyiptomból? És ami még fontosabb: mi lesz a "tudás" további sorsa?

Von servimg.com gehostetes Bild


13, E röpke kitérő után térjünk vissza történetünkhöz és utazzunk el gondolatban a mesés ókori Egyiptomba! Vajon -a megjelenő Mózes- milyen átkokat fog zúdítani a zsidókat rabszolgaként tartó egyiptomiakra?

Von servimg.com gehostetes Bild


14, Átkok és átkok! A fáraó végül behódolt és elengedte a zsidókat. A kivonulás azonban nem volt zökkenőmentes.
Azt is megtudhatjuk ebből a kis epizódból, hogy az orkok és a pirézek mi miatt nem élhetnek közöttünk.

Von servimg.com gehostetes Bild


15, Ebben az epizódban megtudhatjuk, hogy miért épített Salamon templomot és miért szakadt kétfelé Kánaán.

Von servimg.com gehostetes Bild


16, A káoszt azonban nagyon ügyesen használták ki más népek! Az egyiptomiak kifosztották a templomot! Azonban az igazi veszélyt a Mezopotámia felől "születő" birodalmak jelentették!

Von servimg.com gehostetes Bild


17, Folytassuk történetünket a perzsa hódítókkal akiknek köszönhető volt az Újbabiloni Birodalom bukása. Az ambiciózus Nagy Kürosz alapozta meg a birodalom alapjait. E kis epizódból azt is megtudhatjuk, hogy Gumimaci tulajdonképpen egy létező történelmi figura volt.

Von servimg.com gehostetes Bild


18, A bolygóállások fontos szerepet játszottak például a zsidók életében is. Purim ünnepe is egy ilyen kozmikus eseményhez köthető.
(A harmadik kockán papucsállatkák láthatóak - mielőtt még megindulna bárkinek a piszkos fantáziája...)

Hamarosan elérkezünk egy igen izgalmas témakörhöz: igen... a názáreti Jézus!!!

Von servimg.com gehostetes Bild


19, Elérkeztünk a Római Birodalomhoz amely az akkori fél Európát és Közel-Keletet uralta: így Palesztínát (és azon belül Júdeát) is. Az akkori Júdeáról rengeteg képet kaphatunk ha elővesszük a régi történelmi filmeket (Ben-Hur, Barabbás, stb.). De előtte ismerkedjünk meg I. Nagy Heródes királlyal aki a kor legmodernebb technológiáját használta fel a csillagok megfigyelése céljából.

Von servimg.com gehostetes Bild


20, Elérkeztünk Jézus születéséhez, aki egy egyenes vonalú konstelláció alatt látta meg a napvilágot. Heródes beparázott mert asztrológusai megsúgták neki, hogy "nagy ember" született a bolygóegyüttállások alatt. Hogy mit fog csinálni a király emiatt azt hamarosan megtudhatjuk a következő kis epizódból.

Von servimg.com gehostetes Bild


21, Ebből az epizódból megtudhatjuk a szörnyű betlehemi gyermekmészárlás hátterét. Jézus szeretetével mindenkit lenyűgözött, azonban ez egyeseknek szemet szúrt. Vajon hogyan alakul történetünk az ókori Júdea sötét bugyraiban?

Von servimg.com gehostetes Bild


22, A beavatottaknak nem tetszett a jóságos és tiszta szívű Jézus egyre növekvő népszerűsége emiatt megrendezett "színjátékban" elfogatták és elítélték felhasználván a rómaiakat és a leitatott tömeget. Ekkoriban Pilatus volt Júdea római helytartója, akinek fogalma se volt, hogy milyen hatalmas erők működtek a háttérben.

Jézust "áldozati bárányként" akarják keresztre feszíteni, de vajon miért ilyen sürgős ez a beavatottaknak? Hamarosan ezt is megtudhatjuk...

Von servimg.com gehostetes Bild


23, A tömeget a templom kincsei is megrészegítették így szerencsétlen Pilátusnak nem volt más lehetősége. Jézus halálakor a planéták T alakú keresztet alkottak. De vajon hogyan fognak a tudás birtokosai ebből a szörnyű eseményből számukra hasznot kovácsolni?

Von servimg.com gehostetes Bild


24, Jézus halálával az eszme nem szűnt meg. Hívei töretlenül gyakorolták szent tanításait. Saul eleinte rossz szemmel nézte Jézus követőit és kegyetlenül üldözte őket. Később azonban Damaszkusz felé tartván Isteni sugallat hatására zseniális ötlete támadt...

Von servimg.com gehostetes Bild


25, A kereszténység terjedésében nagy szerepet játszottak az első római őskeresztények is, akik földalatti folyosó-rendszerekben és labirintusokban vallották az új eszmét. Ám később ~300 körül Heléna a fiát "felhasználva" törvényessé teszi a kereszténységet a Római Birodalomban, elgördítve minden akadályt terjeszkedése elől.

Von servimg.com gehostetes Bild


26, A kereszténység elterjedése azonban nem volt zökkenőmentes. Ebből a kis epizódból megtudhatjuk, hogy miért is bukott el a hatalmas Római Birodalom és hogy mit is kerestek tulajdonképpen a vandálok Rómában. A hunokra és eredetükre (fekete hunok, fehér hunok) most nem térnék ki emiatt az epizód teljes élvezéséhez szükséges lesz a Kedves Olvasó fantáziája is. Jeruzsálem elestét is betettem, és a Jokhang templom építésének szigorú közbeszerzési versenyeztetésére is tettem utalást...

Von servimg.com gehostetes Bild


27, A Római Birodalom bukása után Európa területén új államok születtek. Az Arab Birodalom időközben óriási területeket hódított meg és elérte Európát is. A 800-as, 900-as évek eseményeiből kaphatunk egy kis ízelítőt.
Láthatjátok, hogy a kettős honfoglalás híve vagyok s emiatt nem szerepeltettem az avarokat a térképen.

Von servimg.com gehostetes Bild


28, A kereszténységet Kelet-Európa felé is el kellett terjeszteni. Különösképpen Magyarország vált fontos és stratégiai területté mivel számítások szerint 2000 körül itt fog megszületni a zsidó Messiás. A katarok különleges világképéről is kapunk egy kis ízelítőt.

Von servimg.com gehostetes Bild


29, A tudást azonban a keresztes háborúk kiemelkedő tagjai, a Templomosok is birtokolták. Ők azzal a céllal érkeztek Jeruzsálembe, hogy felfrissítsék e misztikus ősi tudás gyakorlati alkalmazását.

Von servimg.com gehostetes Bild


30, A Templomosok -kihasználva felfedezésüket- kiváltságokat kaptak a pápától. Ez azonban nem nagyon tetszett egyes uralkodóknak...

Von servimg.com gehostetes Bild


31, Az irányítók a Keresztes Lovagrendet fel tudták számolni, a csillagok járását azonban nem! Az 1300-1400-as évek Európájának főbb eseményeit is csillagállásokban kell keresnünk. Folytatódjon izgalmas történetünk a pestisjárványokkal!

Von servimg.com gehostetes Bild


32, Az 1453-as esztendő is kirajzol egy keresztet az Univerzumban minek hatására valóságos megzavart hangyabollyá változik a Világ. Fontos -a későbbi történelmet meghatározó- események követték egymást nemcsak Európában, hanem a Világ más részein is.

Von servimg.com gehostetes Bild


33, A tudás birtokosai az amerikai kontinensen sem tétlenkedtek. Túlszárnyalva európai vetélytársaikat, embereket is áldoztak fel a negatív szellemet sugárzó -Istenként megjelenő- égi bolygó-együttállásoknak.

E kis epizódból megtudhatjuk, hogy igazából mi is motiválta Kolombuszt Amerika felfedezésére...

Von servimg.com gehostetes Bild


34, Amerika felfedezése után megkezdődhetett az ottani kultúrák megsemmisítése és a kontinens gyarmatosítása. Ezzel az európai beavatottak irányítása alá került az egész kontinens, aminek sajnos szegény indián őslakosok itták meg a levét...

Von servimg.com gehostetes Bild


35, Az amerikai kontinens gyarmatosítása közben Európában sem unatkozhattunk volna. Megindultak a reformációs törekvések, és emiatt a beavatottaknak át kellett állítaniuk a rendszert az új igényeknek megfelelően. Bepillantást nyerhetünk a fejlett Európa uralkodóházainak "hálószobatitkaiba" is.

Von servimg.com gehostetes Bild


36, II.Rudolf német-római császár idejében igencsak fel volt kapva a csillagászat, asztrológia és egyéb "királyi" tudományágak. A később Bocskaival is összetűzésbe került király a kor egyik legszebb és leghangulatosabb városába, Prágába tette át székhelyét...

Von servimg.com gehostetes Bild


37, Maradjunk még egy kicsit Prágában. Rudolf udvarában Kepler is dolgozott, de ugyanekkor vált legendává a híres zsidónegyedben a Gólem története is. Mindezek hátterében természetesen asztrológiai dolgok álltak...

Von servimg.com gehostetes Bild


38, Ne menjünk messzire Prágától! Maradjunk még Európában! Hiszen máris a nyakunkon a Harmincéves Háború és az Angol Polgári Forradalom!

Von servimg.com gehostetes Bild


39, A forradalom az angol király kivégzésével fejeződött be. A kivégzést bolygóálláshoz igazították akárcsak Sabbatai Cevi híres álmessiás pályafutását, tündöklését és bukását...

Von servimg.com gehostetes Bild


40, Nemcsak Cevi volt álmessiás, hanem sokan mások is e zavaros történelemben. Ugyanakkor az 1600-1700-as években egyre erősebb társadalmi befolyással kezdett bírni a szabadkőműves mozgalom. Uralkodók mellett híres művészek, tudósok léptek be e mozgalomba.

Von servimg.com gehostetes Bild


41, A szabadkőművesek a pénzügyi világot is tudták befolyásolni. A bankok uralkodóknak, országoknak hiteleztek, így könnyen tudták azokat irányítani. Meg kell említenünk az Illuminátusok kialakuló mozgalmát is e rövidke kis epizódban.

Von servimg.com gehostetes Bild


42, Az Uránusz bolygónak nagy szerepe volt a konstellációkra épülő eseménysor kialakításában. Emiatt nem véletlenül titkolták létezését! Ebből az epizódból megtudhatjuk, hogy hogyan vált ismertté e planéta:

Von servimg.com gehostetes Bild


43, Az európai forradalmak, szabadságharcok szintén a beavatottak érdekei szerint zajlottak. Az 1800-as évek közepén megjelent a kommunizmus alapgondolata is! Albert Pike is előállt a 3 világforradalom/világháború elméletével, amiből kettőt már ki is pipálhatunk. (Az utolsó kockákon egy népszerű verekedős játéksorozat jelenetei szerepelnek)

Von servimg.com gehostetes Bild


44, Ebből az epizódból megismerkedhetünk a híres (politikusokkal is kapcsolatba került) Crowley születési adataival, továbbá ha már elnökválasztás van - látogassunk el az amerikai kontinensre is!

Von servimg.com gehostetes Bild


45, Nemcsak negatív bolygókonstellációk mozgatták az eseményeket hanem pozitív együttállások is. Egy ilyen Jézusi-konstelláció óriási jelentőséggel bír nemcsak a születendő egyén jellemére, sorsára de még a világpolitikai eseményekre is...

Von servimg.com gehostetes Bild


46, Ebben a kis epizódban az I. világháború előtti békeidőkbe és a gátlástalan európai gyarmatosításba tekinthetünk bele.

Von servimg.com gehostetes Bild


47, Az I. világháború kitörése tehát borítékolható volt. A kegyetlen, tömegpusztító eseményeket persze mások saját céljaik megvalósítására használták fel...

Von servimg.com gehostetes Bild


48, A világháború után sem unatkozhatott az emberiség. Bizonyos körök gondoskodtak arról, hogy a szürke hétköznapokba színt varázsoljanak bele. Ilyen volt például a gazdasági világválság is...

Von servimg.com gehostetes Bild


49, Persze a világgazdasági válság csak egy előkészület volt a II. világháború kitöréséhez...

Von servimg.com gehostetes Bild


50, Azt korábban már láthattuk, hogy a náci beavatottak érdeklődtek az asztrológia és Atlantisz után is. Ezt használták ki a leleményes angolok...

Von servimg.com gehostetes Bild


51, De nemcsak Rudolf Hess lépre csalása kapcsolódott csillagállásokhoz, hanem más fontos világháborús események is. Mint például a partraszállás is...

Von servimg.com gehostetes Bild


52, Fejezzük be ezt a durva, embertelen háborút és helyette inkább ismerkedjünk meg a hidegháborúval!

Von servimg.com gehostetes Bild


53, Emlékszünk még ugye A.Lincoln elnök szörnyű halálára, mert meggondolatlanul saját dollárt nyomtatott? Nos, J.F. Kennedy hasonló szomorú sorsra jutott...

Von servimg.com gehostetes Bild


54, A mostani epizódból már láthatjuk az előkészületeket a 2000 körüli legnegatívabb hatású kereszt fogadásához. Megtudhatjuk azt is, hogy miért pont 12 csillag szimbolizálja az Európai Uniót.

Von servimg.com gehostetes Bild


55, Közeledvén az 1999-es negatív kereszthez a beavatottak óriási kapkodásba kezdtek...

Von servimg.com gehostetes Bild


56, És végre valahára megjelent az Univerzumban a tökéletes kereszt, amire oly sok éve vártak és vártunk...

Von servimg.com gehostetes Bild


57, Ezen negatív kereszt szelleme alatt született meg a mi kicsike Messiásunk...

Von servimg.com gehostetes Bild


58, Immanuel, azaz a mi kis Imannuelünk megjelenése szintén szabályos bolygóálláshoz fog kötődni.

Von servimg.com gehostetes Bild


59, Azonban hivatalos színre lépése előtt egy csomó más dolgot is véghez kell vinniük szegény beavatottaknak: pénzügyi válságokat, éhínséget, járványokat, háborút...

Von servimg.com gehostetes Bild


60, És közeledvén a Világvége, a Végítélet felé, váratlanul megjelenik egy régi ismerős...

Von servimg.com gehostetes Bild


61, Asshole visszatérése a múltból meglepetést okozott mindenkinek. Az atlantiszi csillagász-feltaláló a beavatottakhoz szólott...

Von servimg.com gehostetes Bild


Véget ért a képregény aminek több hónapra nyúló rajzolásában tulajdonképpen Klaus Matefi döbbenetes kutatásai ihlettek meg. Korábban említettem, hogy a képregényt kizárólag hobbiból, Mindannyiunk szórakoztatása céljából rajzoltam! Remélem kellemes perceket okoztam a Kedves Olvasóknak az epizódokkal.
Megjegyzendő, hogy a képregény története fantáziám terméke és a benne szereplő karakterek kitalált személyek. Az esetleges egyezőség a valósággal vagy valós személyekkel csak a véletlen műve.
Woodpecker